http://www.houseofkata.nl

http://www.askoi.nl

 

http://www.assurantiesite.nl/autoverzekering/

http://www.gdkoi.nl

 

http://www.nipponkoigarden.com

 

 

http://www.nikoi.nl

 

http://www.rbfoto.nl

 

http://www.timmerentimmer.com

http://www.koigate.nl

http://www.dakenwandcenter.nl


 
 
 

Geen gebeurtenissen deze maand.

ZMDWDVZ

123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031


 
Algemene Voorwaarden

KoiEagle BEVEELT GEEN PRODUCTEN AAN!
De informatie over producten op deze site is niet bedoeld om een bepaald product te promoten. Deze informatie is enkel bedoeld om u een idee te geven welke producten er op de markt voorhanden zijn voor de vijver en koi hobby, en waarvoor u deze producten eventueel zou kunnen gebruiken. De betrokken artikelen werden geschreven aan de hand van informatie verstrekt door de fabrikanten.
U draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de aankoop en het gebruik van de besproken producten.
Indien u als fabrikant uw product op deze site wil besproken zien, gelieve dan contact op te nemen.

KoiEagle IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BEHANDELINGEN!
Alle behandelingen en doseringen die in artikelen worden voorgesteld, dienen alleen als richtlijn.
Doseringen zijn afhankelijk van verschillende factoren: hardheid, zuurtegraad, watertemperatuur, grootte,vis soort, de tijd van het jaar, enz.
Enkel door ervaring leer je de behandelingswijzen en doseringen beter te gebruiken. Om u toch inzicht te bieden, zijn op deze site een aantal behandelingswijzen voorgesteld. Het uitvoeren van de behandelingen doet u op eigen verantwoordelijkheid.
Alle documenten, inclusief de grafische voorstellingen, op deze site worden zonder enige vorm van garantie ter beschikking gesteld.

KoiEagle en /of toeleveranciers wijzen hierdoor alle garanties met betrekking tot de juiste informatie, geschiktheid voor een bepaald doel, of garanties dat deze informatie inbreukmakend is, van de hand.
In geen geval zijn KOIEAGLE en/of toeleveranciers aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolg schade, of enige schade als gevolg van het lezen van documenten op deze site, veroorzaakte schade of gederfde winst, het zij contractueel, het zij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik maken van documenten of informatie op deze site.

Het is mogelijk dat de op deze site gepubliceerde documenten, en bijbehorende grafische voorstellingen, technische onvolkomenheden of typografische fouten bevatten.
KoiEagle en/of toeleveranciers kunnen ten allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in de daarin beschreven artikelen aanbrengen.

KoiEagle IS NIET AANSPRAKELIJK voor berichten in het Forum of in de Chatbox.

Gebruikers Regels voor het KoiEagle Forum
Alle leden van KoiEagle kunnen berichten plaatsen in alle topics/threads waar men rechten heeft. Wanneer u zichzelf geregistreerd heeft kunt u eigenlijk op alle fora berichten plaatsen, behalve in ons Moderator Forum die alleen toegankelijk is voor de medewerkers van onze website en in Dealer Nieuws & Akties waar alleen onze sponsors eens per maand iets neer kunnen zetten om een product of zichzelf te promoten.

Moderators
Een Moderator oftewel toezichthouder heeft rechten op onze website om berichten van onze leden aan te passen, te verwijderen en om gebruikers te corrigeren.
Wanneer een van onze moderators een bericht van u verwijderd, word u daarvan op de hoogte gesteld d.m.v. een persoonlijk bericht of een e-mail.
Als een moderator van ons uw bericht bekijkt en denkt dat deze thuishoort in een ander forum dan kan hij deze verplaatsen. Hiervan zult u geen bericht ontvangen.

Beledigingen
Respecteer een ieder die KoiEagle bezoekt, ook al heeft deze een andere zienswijze of mening over een desbetreffend onderwerp. Praat zo'n meningsverschil netjes uit zonder iemand aan te vallen en gebruik argumenten over waarom u het niet eens bent met de denkwijze van een ander, zodat iedereen die een bepaald bericht leest ook weet waarom je het wel of niet eens bent met een ander. We gaan er vanuit dat een ieder het beste met zijn vissen voor heeft. Dring dus SVP uw mening niet op aan anderen en voer een open en gezonde discussie.
 • Persoonlijke aanvallen en het elkaar onheus bejegenen op het Forum of in de Chatbox worden niet getolereerd.
 • Berichten worden verwijderd en de betrokkene leden krijgen een Persoonlijk Bericht of e-mail.
 • Indien de gebruiker zich niet aan deze afspraken wil of kan houden, zal deze van het forum verwijderd worden. (Dit word in overleg gedaan met alle moderators)

  Dubbele Berichten
  Kijk voor u een nieuwe topic/thread plaatst eerst op het forum of uw vraag al niet eerder aan bod is gekomen. Dit voorkomt dat er dubbele berichten op het forum komen en dat er bijvoorbeeld drie discussies worden gevoerd op de website over hetzelfde onderwerp.
  Wanneer een moderator een nieuwe discussie tegenkomt waarvan hij denkt dat hetzelfde onderwerp al is behandeld op ons Forum, dan zal deze het volgende doen:
 • De moderator zet een link naar het desbetreffende topic/thread.
 • De moderator zal uw nieuwe discussie op slot zetten zodat er niet meer op gereageerd kan worden.

  Reclame
  Wanneer er op ons forum een discussie gestart word over bedrijven en/of producten die in een kwaad daglicht worden gesteld, zullen we deze discussie aanpassen of eventueel verwijderen. Wij van KoiEagle kunnen namelijk nooit nagaan of er niet een persoonlijk geschil is tussen de starter van het onderwerp en het desbetreffende bedrijf of product. De ene gebruiker heeft slechte ervaringen met een bedrijf/product terwijl een ander iemand weer hele goede ervaring heeft. Om zulke discussies dus te vermijden, zullen onze moderators hier tegen optreden. Onthoud dus goed dat KoiEagle geen consumentenbond is en dus geen partij zal kiezen.
 • Berichten waar bedrijven in een kwaad daglicht worden gesteld worden aangepast of verwijderd.
 • De moderator die het bericht aangepast of verwijderd heeft zal u dit met een Persoonlijk Bericht laten weten.
 • Het lid is zelf verantwoordelijk voor eventuele vervolg schade.

  Bedrijven
  Bedrijven kunnen advertenties laten plaatsen in de topic/thread "Dealer Nieuws & Akties".
  Dit zijn betaalde berichten waar niet op gereageerd kan worden en dus alleen "Ter Info" worden aangeboden door KoiEagle en het desbetreffende bedrijf.
 • Het is niet toegestaan dat dealers / bedrijven reclamefoto's plaatsen in het fotoalbum.
 • Het is niet toegestaan dat dealers reageren op elkaar.

  Te Koop aanbieden
  Op KoiEagle heeft u de mogelijkheid producten te koop aan te bieden, die te maken hebben met Koi en Vijver. KoiEagle is in geen geval aansprakelijk met de afspraken die u maakt met de eventuele koper of verkoper. Dit forum is alleen bedoeld voor particulieren, dus niet voor bedrijven of dealers.

  Foto's
  Het is mogelijk om op KoiEagle foto's te plaatsen, maar hier zijn wel een aantal regels aan verbonden om straks niet een foto op ons forum te zien waar de muur mee behangen kan worden.
  Voor u een foto plaatst zorg er dan dus eerst voor dat deze verkleind is, dit zijn de eisen waar een foto aan moet voldoen:
 • Maximaal 350 x 350 pixels
 • Maximaal 100kb

  U kunt bijvoorbeeld uw foto's verkleinen in programma's als:
 • Adobo Photoshop
 • Macromedia Fireworks
 • Microsoft Paint
  Ook heeft Microsoft een gratis programma ter beschikking gesteld waarmee u gemakkelijk foto's kunt verkleinen. Dit is een add-on in Windows XP en is gratis te downloaden:
  http://download.microsoft.com/download/whistler/Install/2/WXP/EN-US/ImageResizerPowertoySetup.exe

  Aansprakelijkheid
  Koieagle is niet aansprakelijk voor foto's die geplaatst worden. Foto's die geplaatst worden kunnen zonder opgaaf van reden gebruikt worden door Koieagle.
  Koieagle en Moderators zijn niet aansprakelijk voor de teksten die geschreven worden door de gebruikers van het forum. Neem dus nooit zomaar iets aan van iemand die een bericht plaatst op ons forum zonder zeker te weten dat het geen kwaad kan.


  Koieagle Kledinglijn:
  In samenwerking met de Firma Klaassen uit Harderwijk is er nu een KoiEagle Kledinglijn. De Firma Klaassen verzorgt de verzending. KoiEagle fungeert als tussenpersoon wij zorgen er alleen voor dat de bestelling bij de Firma Klaassen terechtkomt.Het is niet mogelijk bedrukte kleding te ruilen.
  KoiEagle is in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolg schade

  Betalingswijzen en Verzendkosten
  Alle prijzen op de website van KoiEagle zijn inclusief BTW. Bestelde producten worden verzonden met TPG Post (TNT) Hieronder geven wij u een overzicht van de verschillende betalingsmethoden, de kosten per betalingsmethode en de leveringskosten.

  Betalingswijzen
  U kunt op verschillende methoden betalen; vooruitbetaling via bank of giro, via eenmalige incasso. Ook is het mogelijk onder rembours te bestellen; u betaalt dan bij aflevering van de bestelde producten.

  De voordeligste betalingsmethode
  De meeste klanten kiezen ervoor om vooruit te betalen per bank of giro.
  Dit is verreweg de meest voordeligste betalingsmethode, zoals ook uit onderstaand kostenoverzicht blijkt.

  Leveringen
  De leveringen worden uitgevoerd door de TPG-Post (TNT). Zij bezorgen uw bestelling overdag op het door u aangegeven adres. Mocht u niet thuis zijn als de bestelling bij u wordt aangeboden dan zal de TPG medewerker een kennisgeving bij u in de bus achterlaten met daarop het adres van het postkantoor waar u de volgende werkdag uw bestelling kunt afhalen. Alleen de werkelijk gemaakte verzendkosten worden bij u in rekening gebracht. Wij verwijzen hiertoe naar onderstaand kostenoverzicht.

  Afkoelings periode
  Voor het gehele artikel zie de algemene voorwaarden. Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.

  De voordeligste verzendmethode
  Het is mogelijk de door u bestelde producten af tehalen; in dat geval worden er uiteraard geen leveringskosten in rekening gebracht. U ontvangt bericht als de kleding klaar ligt

  Overzicht betalings- en verzendkosten
  Verzending onder Rembours (Kosten Kleding + € 7.50 Rembourskosten)
  Vooruitbetaling (Kosten Kleding T-Shirt , Polo of Overhemd per stuk + € 1.75)
  Vooruitbetaling (Kosten Kleding Jack's of Body warmers (pakketje) + € 5.50)

  Algemene Verkoop Voorwaarden Kleding
  1. DEFINITIES
  Algemene voorwaarden
  "Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden;

  "Product": het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en de Firma Klaassen door of via de Firma Klaassen binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;

  "Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.

  2. TOEPASSELIJKHEID
  2.1 Consumenten onder de 18 worden geacht toestemming te vragen aan een volwassene.
  2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van KoiEagle gesloten worden en waarbijde Firma Klaassen partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en de Firma Klaassen middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert de u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
  2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door de Firma Klaassen worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
  2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de Firma Klaassen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de Firma Klaassen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
  2.5 KoiEagle heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

  3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
  3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van KoiEagle zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging per email heeft ontvangen. Indien de Firma Klaassen de aankoopprijs van het Product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijsde uitspraak van de rechter, zal zij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan de Firma Klaassen te melden.
  3.2 De overeenkomst tussen de Firma Klaassen en u komt tot stand op het moment nadat u
  (a) een bestelling heeft geplaatst op de website van KoiEagle. middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van KoiEagle;
  (b) het door u vervolgens op de "verstuurr" icoon klikken op de website van KoiEagle;
  (c)KoiEagle op uw e-mail adres een bevestiging heeft ontvangen dat KoiEagle uw bestelling heeft ontvangen (de "Ontvangstbevestiging").
  De overeenkomst bevat alle tussen de u en de firma Klaassen gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en de Firma Klaassen.
  De administratie van de Firma Klaassen geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan de Firma Klaassen. verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door de Firma Klaassen verrichtte leveringen. de Firma Klaassen erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.
  3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
  (a) Een omschrijving van het Product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte Producten;
  (b) de prijs van het Product;
  (c) de verzend- en administratiekosten in verband met het door Klaassen BV uitvoeren van de overeenkomst die zij met u is aangegaan;
  (d) eventuele andere kosten;
  (e) uw naam, woonadres, adres waar het Product naar toe gestuurd moet worden, factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres) en uw e-mail adres en uw telefoonnummer;

  4. TRANSPORT EN -KOSTEN
  4.1 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde Product is voor de Firma Klaassen. Op het moment van aflevering van het Product gaat het risico van het Product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door de Firma Klaassen kunnen worden uitgesloten.
  4.2 De kosten van het transport zijn afhankelijk van het totale gewicht van de bestelling. Deze kosten dienen door u betaald te worden.

  5. LEVERTIJD
  5.1 De leveringstermijn van het Product is maximaal 10 werkdagen.

  6. AFKOELINGSPERIODE
  zie artikel 13
  6.1de Firma Klaassen behoudt het recht om geretourneerde Producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het de Firma Klaassen reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van de Firma Klaassen of de leverancier van het Product) is beschadigd.
  6.2 Indien een Product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van de Firma Klaassen schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal de Firma Klaassen u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. de Firma Klaassen heeft het recht om de waardevermindering van het Product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

  7. NIET GOED, GELD TERUG
  (a) u kunt de overeenkomst met de Firma Klaassen ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan de Firma Klaassen te melden.
  7.1 Indien u de Firma Klaassen vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het Product, dient u het Product aan de Firma Klaassen te retourneren. de Firma Klaassen zal het Product dan binnen 20 werkdagen nadat zij het Product van u terug heeft ontvangen of zo spoedig mogelijk hierna, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het Product, en het aan u terugsturen van het Product komen voor rekening van de Firma Klaassen, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het Product dan wel dat het gebrek aan het Product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is de Firma Klaassen niet gehouden het gebrek aan het Product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het Product. de Firma Klaassen zal in dat geval het Product in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het Product van u ontvangen heeft.
  7.2 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 7.1(a) ontbindt, dient u het Product onmiddellijk aan de Firma Klaassen te retourneren. De kosten van retourzending
  zijn voor rekening van de Firma Klaassen. Indien u reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel.
  7.1(b) van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal de Firma Klaassen het reeds betaalde bedrag binnen 20 werkdagen nadat zij de in artikel 7.1(b) genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen. Artikel 6.2 is op dit
  artikellid van toepassing.

  8. GARANTIES
  8.1 Op de door de Firma Klaassen geleverde producten bestaat een garantie deze verschilt per product en fabrikant.

  9. KLACHTEN
  9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het Product of iedere andere klacht, zullen door de Firma Klaassen serieus in behandeling worden genomen.
  9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Afdeling Consumenten van de Firma Klaassen (gegevens staan vermeld in artikel 11.1 van deze Voorwaarden).
  9.3 de Firma Klaassen zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen.de Firma Klaassen zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

  10. PRIVACY
  10.1 de Firma Klaassen zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een bestand.
  10.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door de Firma Klaassen kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.
  Wij verklaren bij deze dat wij nooit uw gegevens zullen verhandelen, of afstaan aan derden.
  10.3 De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in uw bestelformulier wanneer u een Product bestelt of heeft besteld.
  11. Consumentenafdeling van de Firma Klaassen
  Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:
  de Firma Klaassen,
  Amperestraat 6A
  3846 AN Harderwijk
  Tel. 0341-418426
  Fax. 0341-431470
  E-Mail -email-

  12. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN
  12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met de Firma Klaassen is Nederlands recht van toepassing.
  12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en de Firma Klaassen naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en de Firma Klaassen, kunt u de Firma Klaassen verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de Firma Klaassen van mening is dat de aard van dit geschil zulk een bemiddeling niet rechtvaardigt.
  12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te ZUTPHEN bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan PsxShop meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

  13.Wet Kopen op Afstand
  Sinds 1 februari 2001 is de nieuwe wet kopen op afstand van kracht. Consumenten hebben daarmee een sterkere rechtspositie als het gaat om bijvoorbeeld kopen via internet.
  Wat is een overeenkomst op afstand?
  Een overeenkomst op afstand zoals de wet die omschrijft is een aankoop waarbij de consument en de verkoper elkaar bij die aankoop niet hebben gezien. Van een overeenkomst op afstand is bijvoorbeeld sprake als u iets via internet of bij een postorderbedrijf bestelt.
  Belangrijke uitbreidingen rechten consumenten
  Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
  Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Als dat niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
  Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, moet de verkoper binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug betalen. De afkoelingsperiode geldt niet bij:
  - aankopen die speciaal (op bestelling) zijn gemaakt
  - produkten in blister verpakkingen, en/of produkten waarvan de verpakking dusdanig beschadigd is dat het niet meer in nieuwstaat is.
  In sommige gevallen kunnen er uitzonderingen gemaakt worden.
  KoiEagle is niet aansprakelijk voor kleding transacties